VIZITKY
vizitky reference vizitky česká verze english version business cards

Obchodní podmínky:


Odesláním mailu s požadavkem na výrobu vizitek určených k dalšímu obchodování s nimi vzniká kupní smlouva na výrobu vizitek specifikovaných v objednávce. Vzájemný vztah a právní poměr mezi prodávajícím (PRODEJHER.CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5, IČO: 28974638, DIČ: CZ28974638, zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157102 ) a podnikajícími fyzickými či právnickými osobami (dále zákazníci) se řídí ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy. Prodávající provádí výrobu vizitek pouze pro podnikající fyzické či právnické osoby, nikoliv spotřebitele. Zákazník odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že není v postavení spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.


Správnost údajů - Zákazník ručí za správnost údajů, které odsouhlasil na korektuře (on-line, mailem či osobně). Ručí za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).


Odpovědnost za vady a reklamace:
Prodávající není povinen upozornit zákazníka na zjevnou chybu, kterou v jeho zadání nalezne. Za závazný vzor pro zhotovení vizitek se považuje výše zmíněné odsouhlasení korektury. Jakékoliv chyby - byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka prodávajícím, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně reklamovat lze pouze vizitky, které by měly obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatnou výrobou vizitek zcela obsahově odpovídajích korektuře. Prodávající též nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií - tj barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku. Vyžadujete-li barevnou shodu tisku vizitek s vaší představou, je nutné si před objednáním tisku vyžádat mailem tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení. (poplatek 50 Kč). Pokud si zákazník výslovně nevyžádá zaslání tištěného náhledu k fyzické korektuře, potom se má za to, že souhlasí s tím, že není oprávněn reklamovat jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s korekturou provedenou mailem.
Tolerance velikosti vizitky a posunu motivu na vizitce (dané technologií použité výroby) vzhledem k okrajům je 2 mm - oprávněně lze tedy reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů vizitky nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům vizitky o více než 2 mm.
Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk vizitek prodávajícím nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoliv standardu CMYK, PANTONE apod.) pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku poštou ke korektuře s výsledným tiskem vizitek. S tímto je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku vizitek s jeho původní představou je na straně prodávajícího.
U vizitek tištěných z dat dodaných zákazníkem se za schválenou korekturu považují tato data jím dodané k tisku. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami prodávajícího nemá zákazník nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace.

Platný ceník prodávajícího je dostupný na internetové adrese https://www.vizitkyrychle.cz

Platební podmínky:

1. Dobírkou - vizitky jsou zaslány obchodním balíkem na dobírkou po předchozím závazném elektronickém schválení korektuy e-mailem. Reklamovat lze pouze případné obsahové odchylky
od této korektury, jakékoliv chyby, které zákazník při odsouhlasení korektury přehlédl jdou plně na jeho vrub.

2. Bankovním převodem - po odsouhlasení korektury mailem vám bude sdělena celková suma (případně záloha) k úhradě bankovním převodem. Po ověření příchodu platby na náš účet vám budou vizitky zaslány přepravní službou České Pošty. Tento způsob platby může být vyžadován u atypických objednávek, nebo dle zvážení dodavatele .

Dodací lhůty:

Běžně expedujeme na druhý pracovní den od schválení korektury či od připsání celkové částky na náš účet (dle námi určeného způsobu platby). V případě poruchy na našem výrobním zařízení může být tato lhůta posunuta, bez nároků na jakékoliv kompenzace za 'zpoždění' - zákazník bude informován mailem.

Předmětem této smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se dodací lhůty vizitek - pro dopravu se využívá služeb třetího subjektu a za kvalitu jeho služeb nemůže prodávající nést odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky. Běžně přepravní partner dodává zásilky na druhý pracovní den po expedice od nás.

              PROBÍHAJÍCÍ AKCE:

Objednejte více variant jedné vizitky a získáte lepší cenu sečtením nákladů jednotlivých druhů vizitek